Kenbe

kenbe, kenbe, kenbe
kenbe pa lage
kenbe pye, granmet la
kenbe pa lage
kenbe, kenbe kenbe
kenbe pa lage
kenbe Jezu pi fo

1
Pagen personn moun ki kab ede ou
se Jezu selman ki tout fos ou
nan dezespwa ou, nan tout male ou
pa pedi konfyans Jezu avek ou

wololololoy(2) senan Jezu, nap jwen tout asurans
wolololoy(2) met kwe nan li, lap baw tout saw bezwen

2
Yo met ap kraze ou bay tout defi o
cheche tout jan pou elimine ou
si bondye ave ou kisa pou pe o
pagen pesonn moun ki kab manyen ou
kenbe, kenbe, kenbe…..
wololololoy…….

3
Se we moun yo we o, yo pa konnen ou
yo pa kon kijan k fe wap viv toujou
se zanj Bondye ki antoure ou
devan lenmi ou, Seye-a baw viktwa.

kenbe, kenbe, kenbe…

wololololoy………

Jezu o papao
siw lagem map peri (2)

Legliz katolik Kenbe
pa lage
pep karismatik yo kenbe
kenbe page
ligliz protestan yo kenbe
pa lage
pep Bondye yo kenbe
kenbe pa lage
frem sem yo kenbe
pa lage
O letenel kenbe m
kenbe pa lage

Jezu o papa o siw lage mwen map peri(4).

CD. RICHARD PREVAL